Köp och Leveransvillkor

Följande villkor gäller alla beställningar som görs av kunden (hädanefter kallad ”du”, ”ni” eller ”kund”) hos Vitvaruservice i Stockholm AB (org.nr 556571-915957), hädanefter kallat ”Vitvaruservice”,”Dinamaskiner”,”Dinamaskiner.se”, ”oss” eller ”vi”, på Dinamaskiners webbplatser,  telefon eller via beställningsformuläret i katalog (gemensamt kallade ”Webbplatsen”).

Allmänna villkor

Dinamaskiner.se tillämpar såväl Konsumentköpslagen som Distansavtalslagen. För att genomföra en beställning måste kund vara myndig, 18år, eller ha målsmans medgivande. Med kund avses en fysisk person.

Beställning

Beställning av produkter görs via www.dinamaskiner.se
Inkommande beställning besvaras med en skriftlig orderbekräftelse via mail.
Beställning är bindande från Dinamaskiner.se först efter att orderbekräftelse erhållits av kund

Dinamaskiner.se förbehåller sig rätten att neka kund köp. Alla beställningar anses bindande. Har du gjort en beställning av misstag måste du därför kontakta oss omedelbart.

Skulle en vara inte finnas på lager kontaktar vi dig och restnoterar den. När vi får in den restnoterade varan skickar vi den till dig. Om du inte önskar den restnoterade varan kan du alltid kontakta Dinamaskiner.se och avboka den.

Dinamaskiner.se svarar på frågor som rör köp / beställning inom 48 timmar vardagar (gäller endast kontakt via e-post).

Priser

Alla priser anges inklusive svensk moms, för närvarande 25% och anges i svenska kronor. Dinamaskiner.se reserverar sig för momshöjningar och andra prisförändringar som vi inte kan råda över. Avgift för frakt och ev. postförskottsavgift eller fakturaavgift tillkommer.

Betalning

Privatpersoner betalar via Klarna Check-Out vid beställning. Minderåriga (under 18 år) får ej genomföra köp utan målsmans godkännande.

Leveranstid

Normal leveranstid är 5-7 arbetsdagar. Avvikelser kan förekomma. I sådana fall kontaktar vi kunden. Dinamaskiner.see kan inte hållas ansvarig att leverera slutsåld eller utgången produkt. Fraktkostnaden syns alltid i varukorgen.

Leveransförsening

Om leveransförsening av någon anledning uppstår kommer vi att kontakta dig. Givetvis kommer vi att göra allt vi kan för att leverera din beställning så snabbt som möjligt. Du som kund har dock rätt att häva köp vid omfattande leveransförsening. Det kan uppstå situationer som gör det omöjligt för oss att fullfölja en beställning, exempelvis om våra leverantörer inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot oss. Dinamaskiner.se förbehåller sig rätten att friskriva sig från ersättning till kund vid sådana situationer eller vid leveransförsening. Viktigt! I sällsynta fall slarvar posten bort brev och paket. Dessa ersätter vi inte.

Frakten

Dinamaskiner.se använder i huvudsak PostNord AB som speditör för att hantera gods och försändelser. För en order inom Sverige kostar frakten 127 kr exkl. moms, oavsett antal kolli och kollistorlek.  Avgiften presenteras i kassan.

Transportskada

Vi tar ansvar för varor som skadas eller kommer bort när varor levereras till dig. Om varan kommer bort eller att du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad ber vi dig anmäla detta till PostNord samt till hello@dinamaskiner.se. Paket som skadas eller tappas bort vid en returförsändelse kan Dinamaskiner.se ej ta ansvar för.

Outlösta paket

För paket som inte löses ut hos PostNord inom angiven liggtid, förbehåller vi oss rätten att debitera kunden för vår fraktavgift, PostNords returfrakt till Dinamaskiner.se samt administrationsavgift. Detta gäller även om Dinamaskiner.se har skickat produkten till kunden ”fraktfritt”. Vid utebliven betalning vidarebefordras ovillkorligen kraven till inkassoservice. Inga undantag görs.

Garanti

Vi vill att alla våra kunder ska bli 100% nöjda med deras köp. Dinamaskiner.se ansvarar enligt garantin för att varan fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid. Information om garantitiden anges vid respektive produkt. Om ingen information om garantitid anges så gäller 1 år. Om varan under garantitiden försämras på ett sätt som omfattas av garantin, betraktas den som felaktig. Du har då rätt att i första hand kräva att varan repareras, men även utbyte kan komma att ske om kostnaden för reparation blir oskäligt hög.

Fel som beror på följande orsaker omfattas inte av garantin:

  • en olyckshändelse efter det att du har fått varan,
  • vanvård,
  • onormal användning,
  • att du inte följt skötsel- och serviceanvisningar

Om en skada uppstår, kontakta alltid Kundtjänst på hello@dinamaskiner.se, så hjälper vi er med returförfarandet. När du kontaktar oss vill vi att du uppger ditt ordernummer. Normalt står kunden för fraktkostnad till butiken. Kvittot på betald vara gäller som garantisedel. Spara därför alltid kvittot under garantitiden!

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då du, eller någon tredje part å dina vägnar, tar emot varan. Om du har beställt flera varor eller en vara som består av flera delar börjar ångerfristen löpa den dag då du, eller en tredje part å dina vägnar, tar emot den sista varan respektive den sista delen av den beställda varan.
Om du vill utöva ångerrätten ska du meddela oss detta inom ångerfristen. Du kan utöva din ångerrätt genom att lämna eller skicka oss ett klart och tydligt meddelande om att du ångrar ditt köp (till exempel ett brev avsänt per post, fax, e-post eller genom att ringa oss). Skicka ett meddelandet till vår kundtjänst på hello@dinamaskiner.se.  Det ska tydligt framgå vem som är avsändare och att det gäller ångerrätt. Konsumentverket har tagit fram ett standardformulär som du kan använda om du önskar utöva din ångerrätt. Du hittar formuläret på www.konsumentverket.se. Observera att om du väljer att använda det formulär konsumentverket tagit fram för att utöva din ångerrätt, ska detta skickas till oss och inte till Konsumentverket.
För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du skickar oss ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Om du ångrar ditt köp och utnyttjar din ångerrätt kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, exklusive leveranskostnader som du som kund får bära själv. Vi kommer att göra en återbetalning, (eller, om betalning ännu inte har gjorts för de aktuella varorna, se till att fakturan krediteras omgående), snarast möjligt, dock senast inom 14 dagar efter det att vi har fått ditt meddelande om att du ångrat köpet under förutsättning att vi har fått tillbaka varorna eller bevis på att du har skickat tillbaka varorna. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något. Du ska skicka varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan.
Du är ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Produkten skickas tillbaka till Vitvaruservice i Stockholm AB, Dåntorpsvägen 33, 13650 Haninge.

Reklamation vid konsumentköp

När du handlar som privatperson gäller alltid konsumentköplagen. För att ett fel skall täckas av reklamationsrätten ska det vara ursprungligt, det vill säga att det har funnits i produkten från början. Vid en reklamation som sker senare än 6 månader efter avlämnandet är det du som konsument som ska påvisa och göra det sannolikt att felet har funnits i produkten från början. Om du däremot reklamerar ett fel i din vara inom de första 6 månaderna från varans avlämnande ska felet anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller om detta inte är oförenligt med varans eller felets art. Var uppmärksam på att du, för att inte förlora din reklamationsrätt, måste reklamera din vara till oss inom skälig tid från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Mer om konsumentköplagen kan du läsa på www.konsumentverket.se.

Om du önskar reklamera din vara kan du vända dig till hello@dinamaskiner.se för att reklamera så hjälper vi er med returförfarandet. När du kontaktar oss vill vi att du uppger ditt ordernummer. Vi gör en bedömning av reklamationen när varan kommit oss tillhanda.

Säkerhet

Vi kommer under inga omständigheter att lämna ut några personuppgifter utan medgivande från personen ifråga. Detsamma gäller även för e-postadresser.

Reservation

Dinamaskiner.se reserverar sig mot felaktigheter i innehåll och prislista på webbsidan.

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats meddelas om cookies används. När du besöker denna webbplats sparas cookies på din dator. Dessa cookies är s.k. sessionscookies och används för att hålla reda på din inloggning (om du är inloggad) och din kundkorg när du handlar. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies. Om du stänger av cookies kommer du inte att kunna handla, eftersom kundkorgen och inloggningen kräver cookies för att fungera. Du kan däremot titta runt i butiken utan att ha cookies aktiverat.

Tvist
Vi följer Allmänna reklamationsnämdens rekommendationer vid eventuell tvist. Vi ersätter eventuella kostnader (returfrakt) vid godkänd reklamation.

Tidigare versioner av dessa villkor arkiveras inte av oss. Vi rekommenderar därför att du själv skriver ut och arkiverar äldre versioner av villkoren.
Avtal mellan dig och oss ingås på svenska om inte annat uttryckligen överenskommes i det enskilda fallet.